Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bescherming persoonsgegevens
Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Running Roerdalen is wettelijk verplicht te voldoen aan deze nieuwe verordening.
De AVG regelt de bescherming van de persoonsgegevens van de leden van Running Roerdalen.
Running Roerdalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en moet aan kunnen tonen dat zij overeenkomstig de bepalingen van de AVG handelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Running Roerdalen?
Ledenadministratie
Contactgegevens:
• Voor-en achternaam
• Adres, woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum

Financiële administratie
• IBAN nummer

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Uitsluitend de leden van het bestuur van Running Roerdalen hebben toegang tot de ledenadministratie en de bijbehorende financiële administratie.

Wat wordt met de persoonsgegevens gedaan?
De in de ledenlijst opgenomen e-mailadressen van de leden worden gebruikt voor het collectief verstrekken van informatie door de secretaris aan de leden.

Wijzigingen
Op verzoek van een lid vindt wijziging van in de ledenlijst opgenomen gegevens plaats. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens van het betreffende lid na 25 jaar verwijderd.

Foto’s
Tenzij leden aangeven niet op te publiceren foto’s afgebeeld te willen worden, vindt publicatie plaats op de website en op de facebook-pagina van Running Roerdalen.

Posterholt, mei 2018
Bestuur Running Roerdalen